VŠB - SPORTOVNÍ MANAGEMENT

Školní rok 2008/2009 :

VŠB - sportovní management

Photo08_8A_1.jpg