Vstupní stránka »» o nás

O NÁS

Plavecká škola Uherské Hradiště spolupracuje

logo Nadace DKS
Normální je pomáhat

  Důslednost a přiměřenost, vztah k dětem, k učitelskému povolání a ke všem klientům - to je krédo zaměstnanců Plavecké školy Uherské Hradiště.

 

  Plavecká škola Uherské Hradiště je účelové školské zařízení, jehož hlavním posláním je poskytování výuky plavání žákům základních škol v rámci povinné tělesné výchovy. Povinnou výuku plavání realizuje plavecká škola u všech základních škol regionu Uherské Hradiště a Uherský Brod, které se výuky zúčastňují, ve 2. a 3. třídách. Výuku plavání v rámci hodin tělesné výchovy poskytujeme také všem ostatním ročníkům základních škol. Obsahem výuky plavání je nejenom učivo obsažené v rámcových vzdělávacích programech ZŠ, ale také prvky branného plavání, prvky dopomoci unavenému plavci a záchrany tonoucího. V posledním období největší rozmach zaznamenala předplavecká výuka žáků 1. tříd základních škol. Je to nejenom logické pokračování předplavecké výuky dětí mateřských škol, ale především plníme přání rodičů, kteří mají zájem, aby jejich děti dosáhly plavecké dovednosti co nejdříve.

  K lepšímu využití hospodářských možností a odbornosti zaměstnanců organizuje Plavecká škola Uherské Hradiště bohatou doplňkovou činnost. Předplavecká výuka dětí mateřských škol, kroužky plavání pro děti od 2 let a mládež do 15 let, výuka plavání dospělých a záchrana tonoucího pro zdravotní kurzy, to je nabídka plavecké školy.

   V kroužcích plavání najdou možnost naučit se plavat už děti předškolního věku a zdokonalit plavecké dovednosti a plavecké způsoby děti školního věku. Hlavním posláním kroužků plavání je však dát možnost pravidelně sportovat na výkonnostní úrovni těm dětem bez rozdílu věku, které nelákají závody nebo které se z různých důvodů neprosadily v plaveckém oddíle.

 Výuka plavání dospělých doplňuje nabídku plavecké školy.

 

 Na internetových stránkách http://www.plaveckaskolauh.cz/ najdete další informace o plavecké škole, které Vám pomohou zvolit právě tu správnou aktivitu pro Vás, Vaše děti a Vaše nejbližší.

 

V Uherském Hradišti, dne 1.9.2008 Kolektiv Plavecké školy Uherské Hradiště

 dsc_0041_1024

 

 Nabídkový katalog služeb Plavecké školy Nabídkový katalog služeb Plavecké školy prezentace pracoviště Uherský Brod.