PLAVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Chcete překonat strach z vody? S námi to dokážete!

Neumíte plavat? My Vás to naučíme!! Chcete se zdokonalit v plavání? My Vám pomůžeme! Chcete připravit z plavání na přijímačky na vysokou školu? Máme zkušenosti! Mladí Vás chtějí vzát na dovolenou k moři a Vy nemáte odvahu? Zkuste ji najít u učitelů Plavecké školy Uherské Hradiště.

Věk nerozhoduje, neboť plavání se dá provozovat v každém věku. Od roku 2002 do roku 2009 základním kurzem plavání dospělých prošlo celkem 164 neplavců. Složení jednotlivých kurzů bylo věkově velmi rozdílné (20 - 75 let), přesto téměř všichni absolventi končili základní kurz se schopností uplavat nejméně 25m plaveckým způsobem prsa bez nadlehčovací pomůcky.

 

PICT4817.JPG

 

PICT4825.JPG

 

PICT4819.JPG

 

Základní kurz - je rozdělen do 15 lekcí. Výukový plán je metodicky propracován tak, aby začínající neplavci zvládli základní plavecké dovednosti. Začíná se omýváním obličeje, výdechy do vody nosem i ústy, splýváním na břiše. Dále se nacvičují prsové nohy v malém bazénu za pomoci nadlehčovacíh pomůcek. Nejprve se používají velké desky, později se přechází na malé desky a výuka se přesouvá postupně do velkého bazénu. Po zvládnutí prsových nohou se začínají nacvičovat prsové ruce a nakonec celá prsová souhra, opět za pomoci různých nadlehčovacích pomůcek. Samozřejmostí je také individuální přístup k jednotlivým neplavcům.

 

Zdokonalovací kurz - je nástavbovým kurzem a je rozdělen taktéž do 15 lekcí. V kurzu se procvičují získané plavecké dovednosti, učí se plavecký způsob prsa s výdechem do vody, dále plavecký způsob znak a kraul, startovní skoky, lovení předmětů, plavání pod vodou. V tomto kurzu se učivo spíše přizpůsobuje každému účastníkovi podle jeho přání nebo podle jeho plaveckých schopností.

 

 

S obsahem kurzu plavání dospělých se můžete podrobně seznámit v následujících dokumentech :

 

VS - plavání dospělých VS - plavání dospělých

VS - plavání dospělých - cíle - základní kurz VS - plavání dospělých - cíle - základní kurz

VS - plavání dospělých - cíle - zdokonalovací kurz VS - plavání dospělých - cíle - zdokonalovací kurz

VS - plavání dospělých - úvodní hodina VS - plavání dospělých - úvodní hodina

VS - plavání dospělých - úvodní porada VS - plavání dospělých - úvodní porada