NAPSALI O NÁS

SLOVÁCKÝ DENÍK 17.3.2009

Plavecké školy nejsou přepychem

Zdeněk Skalička Autor: DENÍK/archiv

Zdeněk Skalička 

Když jsem v minulých dnech opouštěl Plaveckou školu Uherské Hradiště, v níž se toho březnového dne předškoláci a školáci z Traplic, Košíků a Jankovic učili vodním dovednostem, vrátil jsem se ve vzpomínkách o šedesát let zpět na Stupavu. Tam jsem se narodil a prožíval své dětství. Co bych tenkrát za to dal, kdyby mě někdo učil plavat. O krytém plaveckém bazénu jsme tehdy ani nesnili. Přesto se většina mých spolužáků ze stupavské pětitřídky plavat naučila a naučil jsem se to i já, ač jsem se jako sedmiletý vody bál. Starší kamarádi mě několikrát proti mé vůli vhodili do metr dvacet hluboké vody pod splavem na potoku Stupavka. Víte kolik strachu, námahy a nepříjemných chvil jsem musel protrpět, než jsem se naučil plavat? Díky plavecké výuce žáků, která začala v šedesátých letech minulého století a vzniku plaveckých škol o čtyřicet let později, se i na Slovácku plavecká negramotnost snížila na minimum. Závidím tak trochu těm capartům z mateřinek i školákům všechny ty kantory, kteří je v plavecké škole krůček po krůčku učí plavat. A zeptáte-li se absolvoventů výuky plavání na to, co pro ně znamená mokré vysvědčení, odpoví vám: „Chráním si je jako doklad počátečních plaveckých úspěchů." Držím palce všem, kteří navštěvují plaveckou školu, aby to mokré vysvědčení do své sbírky získali. Bude jim to ku prospěchu.

 

SLOVÁCKÝ DENÍK 17.3.2009

Plavecká škola Uherské Hradiště s prvenstvím v úspěšnosti

ZDENĚK SKALIČKA 

Uherské Hradiště/ Není škola jako škola. Plavecká škola v Uherském Hradišti nemá sice lavice, tabuli, ba ani stupínek s katedrou jako ostatní školy, přesto jí za patnáct let od jejího vzniku prošlo více jak devadesát tisíc dětí předškolního a žáků školního věku z Uherskohradišťska.

„Hlavním posláním plavecké školy, která je účelovým školským zařízením, je poskytování výuky plavání žákům druhých a třetích ročníků základních škol (ZŠ)  v rámci tělesné výchovy," uvedl ředitel plavecké školy Ladislav Botek. Jak dále poznamenal, výuku plavání poskytuje plavecká škola také dalším ročníkům ZŠ z Uherskohradišťska a  Zlínska  nejen v krytém bazénu v Uherském Hradišti a  v Uherském Brodě, ale i na detašovaných pracovištích v  Dolním Němčí a Korytné. Kromě toho čtrnáct odborně fundovaných učitelek plavecké školy a patnáct suplentů, tedy studentů z brněnských a olomouckých vysokých škol, organizuje bohatou doplňkovou činnost. „Jde o předplaveckou výuku žáků mateřských škol, kroužky plavání pro děti od dvou do  15 let, základní a zdokonalovací výuku plavání dospělých ve věku od 18 do 70 let a kurzy pro zdravotní pracovníky, které jsou zaměřeny na záchranu tonoucího," vypočítává další aktivity školy její ředitel.

Neskrýval radost nad tím, že co do počtu mateřských škol je Uherskohradišťsko v předplavecké výuce dětí na prvním místě v České republice a na jednom z nejpřednějších míst v počtu dětí ze základních škol, které absolvují  výuku plavání. Potvrdil to i radní Zlínského kraje Josef Slovák. „Hradišťská plavecká škola pod vedením pana ředitele Ladislava Botka má velice dobře propracovaný systém výuky plavání a dlouhodobě prokazuje svojí systematickou činností a důsledností účelnost, prospěšnost a životaschopnost," vysvětlil Slovák, radní kraje odpovědný za školství.

V průběhu školního roku se v plavecké škole seznamuje se základními plaveckými dovednostmi formou her na 1600 dětí mateřských škol, a ač není cílem je naučit v jejich věku plavat, ti nejšikovnější tuto životně důležitou dovednost zvládnou. Plaveckou výukou , která je rozdělena v jednotlivých ročnících na  dvacetihodinové bloky, projde ročně na 3500 žáků 1. stupně ZŠ. „ Ve třetích třídách je úspěšnost více jak  75 procent žáků, kteří se mohou pyšnit titulem  plavec. Kdo je to plavec? Pro nás je plavec ten žák, který z okraje bazénu skočí libovolným způsobem do vody, některým z plaveckých způsobů, po libovolných obrátkách na konci bazénu, za účasti jiných plavců, bez odpočinku a zjevných známek vyčerpání, uplave 100 metrů.  Na konci pátého  ročníku  jedno dítě ze stovky nesplní stanovené kritérium.

„Ačkoliv jsem se vody zpočátku bál, teď už s nadlehčovacími pomůckami přeplavu bazén pětkrát. Do vody z okraje bazénu zatím neskáču, jenom se do ní potápím. Věřím ale, že o prázdninách už si s rodiči zaplavu na některém z rybníků v okolí naší obce," má jasno osmiletý Petr Jelínek z Modré. Podle paní učitelky ZŠ Velehrad Jarmily Mikulincové měly před zahájením povinné plavecké výuky tři žáci z její třídy strach z vody. „Po několika návštěvách v plaveckém škole z nich ale strach opadl. Bylo to díky profesionálnímu přístupu učitelů plavání  k dětem. Za půl druhého roku udělali žáci  naší školy velký pokrok v plaveckých dovednostech," nechala se slyšet učitelka Mikulincová.

Výuka žáků základních škol

32A..jpg

36..jpg

35..jpg

38..jpg

37..jpg

39..jpg

34A..jpg

34..jpg

Výuka dětí mateřských škol

33..jpg

33A..jpg

 

SLOVÁCKÝ DENÍK 17.3.2009

Plavání patří k nejzdravějším pohybovým aktivitám člověka - říká ředitel Plavecké školy Uherské Hradiště Ladislav Botek

31._1.jpg

ZDENĚK SKALIČKA

Ředitelem Plavecké školy Uherské Hradiště je už sedmým rokem Mgr. Ladislav Botek / 56 /, absolvent Fakulty tělesné výchovy Univerzity Karlovy v Praze. Už na první pohled je na něm vidět, že je stále plný energie. Práci si umí zorganizovat a hlavně mu nechybí to podstatné, soustředit kolem sebe kolektiv schopných, odborně a fyzicky zdatných paní učitelek a tzv. suplentů, studentů   vysokých škol. Slováckému deníku poskytl exkluzivní rozhovor.

Co se změnilo u zaměstnanců plavecké školy po vašem nástupu do funkce ředitele?

Vztah k učitelskému povolání, k dětem a ke klientele, s níž pracujeme.

Proč se výuce plavání dětí a mládeže věnuje taková pozornost?

Už staří Řekové říkali, že kdo umí číst, psát a plavat je vzdělaný  člověk. Dnes, kdy jsme o nějaké to století dál, si uvědomujeme, že plavání patří k nejzdravějším  pohybovým  aktivitám a hlavně plavání  se dá provozovat od  ranného až po pozdní seniorský věk.  Povinností nás, učitelů plavání a učitelů TV je, abychom zejména děti ve školách, ale i ostatní klientelu plavecké gramotnosti naučili. Rámcový vzdělávací program v části Člověk a zdraví jednoznačně ukládá školám při tvorbě Školních vzdělávacích programů, vytvářet podmínky pro zdravý způsob života a péči o zdraví. Náš dokonale propracovaný systém ve výuce plavání je ojedinělý v Evropě i na světě a mnoho zemí nám jej závidí. Vážíme si toho a plně tento systém využíváme.

V kolika letech se dítě naučí plavat?   

Je velmi důležité, aby se děti už od raného věku nebály vody, aby se učily základním plaveckým dovednostem. Na ně pak navazují plavecké pohyby a jednotlivé plavecké způsoby. Jsou-li takzvaně prsové, kraulové nebo znakové, to není podstatné. V naší plavecké škole máme detailně propracovanou výuku plaveckého způsobu prsa a proto tímto způsobem začínáme, přitom nešidíme ostatní.

Obecně se udává, že v pěti až šesti letech by se mohlo dítě naučit plavat. Do té doby jsou to pouze pokusy o plavecký způsob, ikdyž i tady existují výjimky. Rada rodičům, na děti nespěchejte a práci nechte na odbornících.

Jakousi tečkou za plaveckou výukou je takzvané mokré vysvědčení. V čem se liší od běžného vysvědčení na školách?

Mokré vysvědčení dostávají všichni absolventi našich kurzů -    děti v kroužcích plavání, děti v  předplavecké, základní a zdokonalovací plavecké výuce a i absolventi kurzů plavání pro dospělé. Mokré vysvědčení vypovídá o tom, co žák při zahájení výuky uměl, co se v jejím průběhu naučil, ale také, co už umí. Jde tedy o slovní hodnocení žáka, ale protože jsme účelové školské zařízení a úzce spolupracujeme s třídními učiteli základních škol, můžeme žáka ohodnotit známkou z plavání, která je doporučující pro učitele tělesné výchovy  na základních školách. Podotýkám, že pro každou věkovou kategorii je vysvědčení jiné.

S trochou nadsázky se říká, že z náboženství a z tělocviku se nepropadá. Může být na mokrém vysvědčení pětka?

Výuka plavání není o tom, jestli žák propadne, kolik uplave či neuplave metrů. Vycházíme z toho, že výuka plavání je především o vztahu k této aktivitě. Některý z žáků může  ve druhé nebo třetí třídě skončit na tom, že se naučí velmi dobře základní plavecké dovednosti, ale ještě nezvládne uplavat sto metrů, aby mohl být označen jako plavec. Na tom se dá stavět!  Nejhorší je, když nevzbudíte zájem  nebo  naučíte špatně. Pedagogické zásady přiměřenosti a důslednosti jsou našim krédem.  Ať chcete nebo nechcete,  voda je živel! U nás, v Plavecké škole Uherské Hradiště, se nejprve zaměřujeme na to, abychom navázali s dětmi co nejlepší komunikaci. O to  jednodušší je  pak odbourávání strachu z neznámého vodního prostředí. Zvládnutí základních  plaveckých  dovedností, tedy orientace ve vodě a pod vodou, splývání, dýchání do vody, skoky a pády a správné pohyby spojené s pocitem vody, je náš další postupný cíl. Tento  postup se nám plně osvědčil.

Ve vaší škole se věnujete základní a zdokonalovací plavecké výuce dospělé populace.

Ano, zdravé tělo poslouchá, nemocné poroučí! Lidé, kteří se z různého důvodu v mladším věku nenaučili plavat, se nám hlásí do kurzů začátečníků nebo pokročilých. Při dnešním způsobu života myslí na svoje zdraví, ale také chtějí aktivně doprovázet svoje děti nebo vnoučata k vodě. A jaká je úspěšnost?  Nepamatuji, že by někdo z nich nezvládl plaveckou dovednost. A pokud byste se zeptal na věk?  Věk vůbec nerozhoduje, nejsou výjimkou senioři v pokročilém věku.

 

 

 

 

Dne 15.6.2007 vyšel ve Slováckém deníku článek o přeboru regionu UH v plavání pro žáky 1.stupně ZŠ. Zde naleznete celý text. Více než dvěste malých plavců bojovalo o pohár Více než 200 malých plavců bojovalo o pohár

 

malá závodnice

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0006.JPG

 

 

 

 

Dne 5.6.2007 byl ve Slováckém deníku uveřejněn rozhovor s ředitelem Plavecké školy Uherské Hradiště Mgr. Ladislavem Botkem. Na celý článek se můžete podívat v přiloženém dokumentu
Ředitel plavecké školy - Alkohol k vodě nepatří Ředitel plavecké školy - Alkohol k vodě nepatří

DSC_0041.JPG

 

Loučení dětí z MŠ Polešovice s plaveckou školou Loučení dětí z MŠ Polešovice s plaveckou školou

 

Děti vyměnily kroj za plavky Děti vyměnily kroj za plavky

DSC_0030.JPG     

 

DSC_0010.JPG    

        

DSC_0011_1.JPG

 

Dětem čekání u bazénu zpříjemňují barevné zvířátka Dětem čekání u bazénu zpříjemňují barevné zvířátka