Plavecká škola Uherské Hradiště

Kroužky plavání dětí od 3 let do 15 let

DĚTI OD 3 DO 15 LET

Na základě zřizovací listiny, zájmu dětí a rodičů organizuje Plavecká škola  Uherské Hradiště kroužky plavání.

Ve školním roce organizujeme dva po sobě jdoucí kurzy kroužků plavání, které jsou rozděleny na první a druhé pololetí školního roku. Délka jedné lekce je 45 minut.

Kroužky plavání jsou rozděleny na jednotlivá oddělení.

Pro děti  ve věku od 3 do 6 let máme následující oddělení kroužků:

Pulečci začátečníci
Pulci mírně pokročilí                                              
Žabičky pokročilí

Termíny kroužků pro děti od 3 do 6 let: pondělí, úterý v Aquaparku Uherské Hradiště a ve čtvrtek v ZŠ Za Alejí v odpoledních hodinách.

Pro děti  ve věku od 6 do 12 let máme následující oddělení kroužků:

Žabky začátečníci
Kapříci mírně pokročilí - malí plavci              
Štiky pokročilí - plavci

Termíny kroužků pro děti od 6 do 12 let: pondělí, úterý, středa v Aquaparku Uherské Hradiště a ve čtvrtek v ZŠ Za Alejí v odpoledních hodinách. 

Pro děti  ve věku od 12 do 15 let máme následující oddělení kroužků:

Kosatky plavci
Delfíni zdatní plavci                                                                                                            
Kondiční plavání

Termíny kroužků pro děti od 12 do 15 let: středa v Aquaparku Uherské Hradiště v odpoledních hodinách.

Jednotlivá oddělení pracují pod vedením učitelů plavání bez asistence rodiče ve vodě.

Lekce, kterých se nezúčastníte, se nenahrazují.

Neplaveme ve dnech státních svátků a školních prázdnin (viz. Organizace školního roku 2017/2018 www.msmt.cz )

Lekce, kterých se nezúčastníte, se nenahrazují.

I.pololetí začínají kroužky plavání následovně:

Pondělní kurzy:   od 9. října 2017

Úterní kurzy:       od 10. října 2017

Středeční kurzy:  od  18. října 2017

Čtvrteční kurzy:   od 5. října 2017

Páteční kurzy:   od 29. září 2017

 

II.pololetí začínáme v týdnu od 1.2.2017, podrobnější informace budou aktualizovány

Cena kroužku plavání ve  školním roce 2017 – 2018 v Aquaparku Uherské Hradiště, v ZŠ Za Alejí je 1.550,- Kč za jedno pololetí / pololetí = 15 lekcí

Číslo účtu: 28935721/0100, variabilní symbol: číslo permanentkyzpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte (nutné napsat, jinak nelze platbu přiřadit ke jménu!!!!) 

Vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu krouzky.uh@plaveckaskolauh.cz 

Na vaši přihlášku vám odpovíme a s podrobnou organizací budete informování prostřednictvím emailu před zahájením kroužku plavání.