Plavecká škola Uherské Hradiště

Kroužky plavání kojenců a batolat od 6 měsíců do 3 let

DĚTI OD 6 MĚSÍCŮ  DO 3 LET

Na základě zřizovací listiny, zájmu dětí a rodičů organizuje Plavecká škola Uherské Hradiště kroužky plavání.

Ve školním roce organizujeme dva po sobě jdoucí kurzy kroužků plavání, které jsou rozděleny na první a druhé pololetí školního roku. Délka jedné lekce je 30 minut.

Kroužky plavání jsou rozděleny na jednotlivá oddělení.

Pro děti  ve věku od 6 měsíců do 3 let máme následující oddělení kroužků:

Medúzky 6 měsíců - 12 měsíců   
Chobotničky 10 měsíců - 14 měsíců (18)
Želvičky I., II.

18 měsíců - 24 měsíců, 24 měsíců - 36 měsíců

Jednotlivá oddělení pracují pod vedením učitelů plavání s asistencí rodiče ve vodě. Na středisku Uherské Hradiště plaveme v pondělí a čtvrtek v odpoledních hodinách. Neplaveme ve dnech státních svátků a školních prázdnin (viz. Organizace školního roku 2022/2023 www.msmt.cz )

Lekce, kterých se nezúčastníte, se nenahrazují.

I. pololetí začínají kroužky plavání následovně:

Aquapark Uherské Hradiště

Pondělní kurzy:   od   3. 10.  2022

Úterní kurzy:       od   11. 10. 2022

Středeční kurzy:  od   5. 10. 2022

Čtvrteční kurzy:   od   29. 9. 2022

 

ZŠ Za Alejí

Čtvrteční kurzy:   

 

Cena kroužků plavání ve školním roce 2022 – 2023 v Aquaparku Uherské Hradiště, v ZŠ Za Alejí je 2.290,- Kč za jedno pololetí / pololetí = 15 lekcí

Platbu můžete provést pouze převodem!

Číslo účtu: 28935721/0100, variabilní symbol: číslo permanentkyzpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte (nutné napsat, jinak nelze platbu přiřadit ke jménu!!!!) 

Vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu krouzky.uh@plaveckaskolauh.cz 

Na vaši přihlášku vám odpovíme a s podrobnou organizací budete informování prostřednictvím emailu před zahájením kroužku plavání. 

 

II. pololetí  ... informace budou aktualizovány


Soubory ke stažení