Plavecká škola Uherské Hradiště

Školní rok 2010/2011

Vodní hry malých kapříků - IX.ročník - červen 2011

Ve středu 15.6.2011 jsme ve výukovém bazénu Aquaparku Uherské Hradiště uspořádali IX.ročník plavecké soutěže mateřských škol "Vodní hry malých kapříků". Do letošního ročníku se přihlásil rekordní počet mateřských škol, a to v počtu 12 zúčastněných. V jmenném pořadí : MŠ Komenského Staré Město, MŠ Mistřice, MŠ Kunovice, MŠ Jalubí, MŠ Napajedla, MŠ Rastislavova Staré Město, MŠ 28.října UH, MŠ Svatováclavská UH, MŠ Kněžpole, MŠ Nedakonice, MŠ Větrná UH a MŠ Komenského UH.

Každou školku reprezentovalo pětičlenné smíšené družstvo malých závodníků, kteří si změřili své síly v pěti soutěžních disciplínách - splývání na břiše, proplouvání oken, lovení puků, podplavání desky a přebíhání mostu. K výborným výkonům malých sportovců určitě přispěla i skvělá atmosféra a velká podpora rodičů a prarodičů závodníků a samozřejmě i povzbuzování doprovázejících paní učitelek, za což jim patří velké díky.

Čekání na výsledky dětem zkrátily dvě individuální soutěže. V první soutěži si změřily síly v překonání bazénu na rychlost s pomůckou a ve druhé soutěži překonávaly bazén na rychlost již bez pomůcky. Sportovní výkony všech závodníků byly odměněny nejen velkým potleskem diváků. ale také sladkou odměnou v podobě perníkové medaile s kapříkem, který je neodmyslitelným symbolem Vodních her malých kapříků.

Příjemné sportovní klání bylo zakončeno dekorováním 3 nejlepších jednotlivců a 3 nejlepších mateřských škol.  V jednotlivcích si 1.místo vybojovala Lucie Grančaiová z MŠ 28.října UH, se ziskem 34 bodů. 2.místo ukořistil Ondřej Mišťúrik z MŠ Větrná UH se ziskem 33 bodů a 3.místo obsadil David Vícha z MŠ Komenského Staré Město se ziskem 32 bodů.

Mezi mateřskými školami kralovala MŠ Komenského Staré Město , která si ziskem 139 bodů vybojovala Putovní pohár Plavecké školy Uherské Hradiště, 2.místo se 133 body obsadila MŠ Nedakonice a 3.místo získala s počtem 130 bodů MŠ Svatováclavská UH.

Všem oceněným ještě jednou gratulujeme!!!

Poděkování patří všem zúčastněným závodníků, doprovázejícím paní učitelkám, učitelkám z plavecké školy a samozřejmě i panu Novákovi (AGIP - Kunovice) za dárky pro malé závodníky.

 

Na podrobnější výsledky se můžete podívat v přiloženém souboru, který naleznete na konci této stránky. Vodní hry malých kapříků - IX.ročník - leden 2011

V pondělí 24.1.2011 jsme ve výukovém bazénu nově otevřeného Aquaparku Uherské Hradiště uspořádali již  IX.ročník plavecké soutěže mateřských škol "Vodní hry malých kapříků". Soutěžního klání se zúčastnilo 9 mateřských škol: MŠ Bílovice, MŠ Čtyřlístek, MŠ Kunovice, MŠ Míkovice, MŠ Napajedla, MŠ UH Komenského, MŠ UH Štěpnická, MŠ UH Husova, KMŠ UH Husova.

Každou školu reprezentovalo pětičlenné smíšené družstvo malých závodníků, kteří si změřili své síly v pěti soutěžních disciplínách - splývání na břiše, proplouvání oken, lovení puků, podplavání desky a přebíhání mostu. K výborným výkonům malých sportovců určitě přispěla i skvělá atmosféra a velká podpora rodičů, prarodičů a také sourozenců závodníků.  Důležité pro děti bylo i povzbuzování doprovázejících paní učitelek, za což jim patří velké díky.

Čekání na výsledky dětem zkrátila chvilka volného plavání, při kterém se mohly ve vodě vydovádět a ukázat rodičům, co se všechno v plavání doposud naučily. Sportovní výkony všech závodníků byly odměněny nejen velkým potleskem diváků. ale také sladkou odměnou v podobě perníkové medaile s kapříkem, který je neodmyslitelným symbolem Vodních her malých kapříků.

Příjemné sportovní odpoledne bylo zakončeno vyhlášením 3 nejlepších jednotlivců a 3 nejlepších mateřských škol.  V jednotlivcích si 1.místo vybojoval Patrik CHrástek z MŠ Čtyřlístek, se ziskem 30 bodů. 2.místo ukořistila Barbora Chmelařová z MŠ Kunovice se ziskem 29 bodů a 3.místo obsadil Martin Kodrla z MŠ Míkovice se ziskem 28 bodů.

Mezi mateřskými školami zvítězila MŠ Míkovice , která si vybojovala Putovní pohár Plavecké školy Uherské Hradiště, 2.místo obsadila MŠ Kunovice a 3.místo získala MŠ UH Komenského.

 

Na podrobnější výsledky se můžete podívat v přiloženém souboru na konci stránky.