Plavecká škola Uherské Hradiště

Školní rok 2014/2015

Vodní hry malých kapříků - XIII.ročník - leden 2015

Každou mateřskou školu reprezentovalo pětičlenné smíšené družstvo malých závodníků, kteří si změřili své síly v pěti soutěžních disciplínách - splývání na břiše, proplouvání oken, lovení puků, podplavání desky a přebíhání mostu. K výborným výkonům malých sportovců určitě přispěla i skvělá atmosféra a velká podpora rodičů a prarodičů závodníků a samozřejmě i povzbuzování doprovázejících paní učitelek, za což jim patří velké díky.

Čekání na výsledky dětem zkrátila individuální soutěž, která spočívala v překonání bazénu na rychlost s pomůckou. Sportovní výkony všech závodníků byly odměněny nejen velkým potleskem diváků. ale také sladkou odměnou v podobě perníkové medaile s kapříkem, který je neodmyslitelným symbolem Vodních her malých kapříků.

V jednotlivcích se na stupně vítězů postavily děti Uvíra Jiří - 1. místo, Náplavová Daniela - 2. místo a 3. místo patřilo Jakubu Kameníkovi.

V celkových výsledcích mateřských škol bylo pořadí následující: na 1. místě byla MŠ Uherské Hradiště, Komenského, která si také odvezla putovní pohár Plavecké školy Uherské Hradiště, 2. místo obsadila MŠ Uherské Hradiště, Míkovice a 3. místo patřilo materřské škole z Kněžpole.

Na podrobnější výsledky se můžete podívat v přiloženém souboru, který naleznete na konci této stránky. 

Soubory ke stažení