GDPR

Plavecká škola Uherské Hradiště

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Plavecká škola Uherské Hradiště, Sportovní 1214, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 484 89 573 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem Plavecké školy Uherské Hradiště je poskytování služby související se základním vzděláváním a poskytování služeb souvisejících s doplňkovou činností.
V rámci zajišťování svých činností, provádí Plavecká škola Uherské Hradiště, které je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

  • výběrová řízení na zaměstnance
  • pracovněprávní a mzdová agenda
  • evidence uchazečů o zaměstnání
  • evidence úrazů
  • prezentace příspěvkové organizace
  • organizace školních závodů a soutěží atd.
  • žádosti o dotace
  • vedení účetnictví příspěvkové organizace
  • smlouvy a objednávky služeb

V rámci akcí pořádaných příspěvkovou organizací Plavecká škola Uherské Hradiště, budou pořizovány obrazové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Plavecká škola Uherské Hradiště nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Při nesouhlasu s uveřejňováním fotodokumentace na webových stránkách a facebooku se obraťte na pověřence Plavecké školy Uherské Hradiště.

Informace k účelům zpracování naleznete na webových stránkách www.plaveckaskolauh.cz, v sekci O škole, v záložce GDPR.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ludmila Kadlčíková
Tel.: +420 734 523 176
E-mail ekonom@plaveckaskolauh.cz