S námi se vody bát nebudete

Učíme malé i velké děti základním plaveckým dovednostem a plaveckým způsobům.

Plavecká škola Uherské Hradiště

Plavecká škola Uherské Hradiště je účelové školské zařízení, jehož hlavním posláním je poskytování výuky plavání žákům základních škol v rámci povinné tělesné výchovy. Povinnou výuku plavání realizuje plavecká škola v Uherském Hradišti, Uherském Brodě a Luhačovicích.