Plavání pro základní školy

Plavecká výuka žáků základních škol je organizována v rozsahu nejméně 40 hodin plavecké výuky během prvního stupně. Cílem základní plavecké výuky je nejen odstranit plaveckou negramotnost, ale také zanechat v budoucí generaci radost z vodního prostředí. Plavecká škola Uherské Hradiště se řídí podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a do svého Školního vzdělávacího programu zařadila na základě očekávaných výstupů odpovídající metodický koncept výuky plavání